KNIHA: Minns: Co jsou to spřízněné duše, Rerichová: Karmická setkání

Sue Minns – Co jsou to spřízněné duše

Pocit silné vzájemné přitažlivosti nás někdy vede k zamyšlení, zda za tímto poutem nestojí cosi, co přesahuje náš život vymezený narozením a smrtí. Jednou z knížek na toto téma je text autorky Sue Minns, která se s námi podělila také o svůj životní příběh karmického setkání se spřízněnou duší v Egyptě.

Důležité je rozlišení pojmu spřízněná duše a duševní dvojče (blíženecký plamen). Spřízněná duše nemusí být, jak se mnozí domnívají, naší vytouženou láskou, se kterou v harmonii sdílíme vše kolem nás, ale bývá právě také tím, s kým bychom se nejraději již nikdy nesetkali. Je to někdo, kdo patří do naší rodiny duší, s níž jsme v silném spojení, a často se objevuje v následujících životních tématech: rodič/dítě, odpuštění/pomsta, zrada, opuštění, moc, sexualita, svoboda/závazek, milostný trojúhelník, láska/nenávist. Mohou to být např. duševní společníci, spřízněná duše – rádce, drátěnka (jak výmluvné), násilně spřízněné duše, sexuálně spřízněné duše, prachovka (neboli teplá přikrývka) a také spřízněné duše jiných kultur.

Duševní dvojče je naše druhá polovina, s níž se toužíme sjednotit a jedině s ní, jak uvádí Sue Minns, „můžeme pocítit úplnost a jednotu“.

Poznáme se velmi dobře, tzv. efektem ladičky, který je dle slov autorky „jediným možným vysvětlením, proč vás při vstupu do místnosti plné lidí okamžitě zaujme pouze jedna osoba“. „Efekt ladičky funguje také obráceně a může způsobit okamžitý odpor“.

KOUKNI SE  Recenze: Winterbergova poslední cesta – Rudišův nejosobnější román

A pokud se nám takový pohled zdá k neuvěření, přesto si můžeme z knížky odnést inspirativní postoj: ocenění druhých lidí, neboť nám vnáší do života podněty pro rozvíjení kvalit, které mohou vést k moudrosti a lásce.

 Helena Rerichová – Karmická setkání

Nakladatelství Eugenika vydalo několik knih Heleny Rerichové, která přináší čtenářům seznámení s Učením živé etiky (agnijógou), jež obdržela od Mahármy Maitreaji.

Autorka karmická setkání vysvětluje působením vesmírného magnetu, který tak zajišťuje vzájemné splácení karmických dluhů a umožňuje náš duchovní vývoj. Pojem „spřízněná duše“ je zde používán v pozitivním smyslu duchovní blízkosti, neboť slovy H. Rerichové: „Jaké je to štěstí, nacházíme-li se v kruhu spřízněných duší!“ Harmonické mezilidské vztahy souvisí se vzájemným souladem jednotlivých aur a „jsou základem skutečného přátelství a přenáší se z daleké minulosti“.

Jsme to my sami, kdo vytváří vůlí ducha, jehož přání je magnetické, naše osudová setkání. Helena Rerichová radí: „Bez obav pomýšlejte na vysněná setkání a představu o nich vyšlete do prostoru“ a nezapomínejme, že „ke komu se upínáme a na kom lpíme, s tím se v budoucnu setkáme“.

Pokud věnujeme pozornost okamžikům prvního setkání s druhým člověkem, mnohé nám napoví. Přestože jsou nám jistě známa vysvětlení „prvního dojmu“ z pohledu psychologie, mohou se nám otevřít i jiná pojetí díky duchovnímu nazírání: „Častokrát se stane, že setkání s neznámým člověkem v nás vyvolá příjemný nebo nepříjemný dojem. To je kategorie vědomí, která leží hlouběji než vědomí mozku a pochází ze srdce, které je orgánem ducha … Nejdůležitější je právě onen první impulz, jenž pochází od ducha. Teprve poté se do záležitosti vkládá mozek, jenž prvotní pocity utlumí“.

KOUKNI SE  Recenze: 101 minut v pražské podzemce

V knížce se můžeme nechat oslovit i dalšími úvahami a radami: vnímání komunikace aur a kontrola aury vlastní, vztah k mrtvým, propojování spřízněných duší do jednoho celku, důvěra v blízkost vesmírného Otce a uskutečňování Jeho díla (být služebníkem světla), seznámení se školou živé etiky (sedmiúrovňová struktura člověka, aura a ochranná síť, karmická setkání).

Ilona Kafková

MINNS, Sue. Co jsou to spřízněné duše. 1. vyd. Bratislava: Eugenika 2009. 199 s. ISBN 978-80-8100-115-4.

RERICHOVÁ, Helena. Karmická setkání. 2. vyd. Bratislava: Eugenika 2012. 261 s. ISBN 978-80-89227-23-6.

 

Předchozí článekTelevizní tipy na týden 10. – 16. září
Následující článekTelevizní tipy na týden 17. – 23. září

Komentuj

Vlož komentář
Vaše jméno

fourteen + 11 =