Recenze: Medicínské karty – moudrost indiánských totemových zvířat

Medicinské karty vycházejí z dávného učení amerických indiánů. Ti považovali zvířata za průvodce, kteří nám mohou pomoci nalézt harmonii a rovnováhu na naší životní cestě. Medicinské karty jsou nádhernou pomůckou pro osobní růst. Kromě vedení na „duchovní cestě“ se vám mohou stát zdrojem uzdravování a síly a pomoci vám v pochopení a řešení vztahů a složitých životních situací.

Každé zvíře má svoji specifickou sílu, svůj účinek na naši duši a probouzí témata, která probuzena mají být. Nejde tu jen o zdraví, i když na to se v tuhle chvíli také ptát můžete – a získáte odpověď jakým směrem vrhnout svou psychickou energii, aby se odstranila příčina nemocí…, ale i pocit rovnováhy, který může být vychýlen právě proto, že nerespektujete nějakou svou vnitřní prasílu a niternou potřebu, kterou si ani v běhu všedních dní nemusíte uvědomovat.

Medicinské karty vychází ze zlatého středu z různých zdrojů. Nauka o silových zvířatech se totiž liší kmen od kmene podle toho, v jakém prostředí lidé žijí a jaké mají možnosti navazovat vztahy s těmito zvířaty. Jistě jinak budou vnímat jaguára lidé, kteří s ním přicházejí do styku, a jinak přírodní národy v místech, kde po něm není ani stopa. Ale základ zůstává všude stejný – přesto, až se začtete do této knihy, zjistíte, že je to základ velice bohatý!

Dokonce jsem často měla pocit, že tato kniha by si zasloužila velký formát a mnohem důkladnější rozepsání.

KOUKNI SE  Recenze: SOULSEX: Jak obnovit vztah k... sobě i partnerovi

Kniha nebo karty? Oboje jsou nesmírně cenné nástroje v rukou

A když jsem si tak listovala knihou Medicinské karty, měla jsem pocit, že i kdyby byla samostatně bez karet, byla by úžasná. Je to čtení, které se dá označit za strhující, hluboké a moudré. V knize se dá číst a pročítat si téměř neustále. Je to moudrost zvířat, zvířecích archetypů, ale také obyčejná lidská duše a pravidla jejího chování. Mnohé z cest, které nám nabízí tato moudrost, jsme už zapomněli – kdo se dívá do minulosti, aby našel cestu ze současné situace? Kdo se dnes raduje z odlivu štěstí nebo zdraví, protože tehdy se mu ukazuje, kudy se dát lepší cestou? Kdo se zamyslí někdy nad tím, co v okolí ho mate a svádí na scestí? Je vám cennější váš vlastní pocit a názor, nebo to, co si o vás myslí druzí?

Medicinské karty vás uvedou na správnou cestu. Pohladí, popostrčí tam, kde je třeba.
A když vám intuice z balíčku karet vyndá tu na správnou míru – pak zaostřete pozornost dvojnásob!

Někdy jsou to věci, které skrýváme i sami před sebou. Tak velká je moudrost magických zvířat.

Ukázka:

Srnečka se vůbec nebála a došla až k démonovi. Bylo to podivné, protože démon byl archetypem všech ošklivých a odporných příšer, které kdy existovaly. Démon dštil oheň a kouř a vydával odporné  zvuky, aby srnečku vyděsil. Jakýkoli obyčejný tvor by byl utekl nebo na místě zemřel strachy.

Srnečka však laskavě pravila démonovi: „Prosím, nech mne projít, jsem na cestě k Velkému Duchu.“ Její oči byly plné lásky a soucitu k tomuto obrovskému ohyzdnému démonovi. Démono užasl nad tím, že se ho srnečka vůbec nebojí. A ať se snažil sebevíc, nemohl srnečku zastrašit, protože její láska pronikla zatvrzelým, ošklivým srdcem démona.

K démonovu zklamání navíc jeho srdce tvrdé jako skála začalo tát a jeho tělo se scvrkávalo, až bylo jako vlašský oříšek. Srneččina neustávající láska a jemnost rozpustila démona. Díky této jemnosti a péči, které srnečka ztělesňuje, je nyní stezka volná pro všechny děti Velkého Ducha, kteří chtějí dosáhnout Svaté hory a nemusí se už bát, že by jim démon strachu cestu uzavřel.

O autorech:

KOUKNI SE  Zrození kmenového vůdce: Každý v sobě máme nadšení

David Carson: je spisovatel, který vyrostl v Oklahomně. Jeho předkové pocházeli z kmene Choctaw. Přednášel po celém světě. Nyní žije v Santa Fe, v Novém Mexiku.

Jamie Sams: je umělkyně a spisovatelka. Kořeny má v kmenech Čeroki a Seneca a ve Francii. Je autorkou několika knih a vykládacích karet.

Angela Wernecke: je ilustrátorkou a grafičkou, jejíž díla se objevila v četných pracích, které  nějakým způsobem slouží léčení Země. Jejím úmyslem je spojit bytosti jiné než lidské úrovně, patřící do posvátné podstaty, s kolektivním vědomím lidí a vzbudit v divácích respekt a soucit s veškerým životem. Angela žije na severu Nového Mexika, kde prohlubuje svůj vztah k místu, účelu a příštímu duchovnímu přechodu.

Vydalo nakladatelství Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com

Renata Petříčková

Komentuj

Vlož komentář
Vaše jméno

seven + twenty =