David R. Hawkins: Moc versus síla

David R. Hawkins – Moc versus síla

David R. Hawkins (1927 – 2012, psychiatr a spirituální učitel) uvádí ve své knížce diagnostickou metodu (odvozenou z aplikované kineziologie) svalového testování „pravdy“ (např. tvrzení, systému víry, souboru vědomostí).

moc versus sila

Svalové testování probíhá následujícím způsobem: „K zahájení testovací procedury jsou zapotřebí dva lidé. Jeden působí jako testovaný subjekt, který má jednu ruku upaženou rovnoběžně s podlahou. Druhá osoba zatlačí dvěma prsty na zápěstí natažené ruky a řekne: Odolávejte tlaku. Subjekt se pak vší silou proti tomuto tlaku brání. … Zatímco subjekt vyjadřuje tvrzení v duchu, síla jeho paže je testována tlakem zkoušející osoby na ruku směrem dolů. Jestliže je tvrzení negativní, nepravdivé nebo odráží kalibraci nižší než 200, testovaný subjekt bude ´slabý´. Je-li odpověď kladná nebo dosahuje na stupnici více než 200, bude ´silný´.“

Cílem této studie bylo vytvoření mapy energetických polí vědomí, kterou autor v textu uvádí a komentuje. Nejnižší energetickou úroveň zastupuje stud (20), následuje pocit viny (30), apatie (50), zármutek (75), strach (100), touha (125), hněv (150), hrdost a pýcha (175) a „na úrovni 200 se poprvé objevuje moc“ v podobě odvahy. Hawkins tuto hranici považuje za kritickou, neboť odděluje pozitivní a negativní vlivy na život. Zde nalezneme údaj o kolektivní úrovni vědomí lidstva, která byla po mnoho staletí na 190 a teprve v posledním desetiletí 20. století vzrostla na úroveň 207. Dalšími energetickými úrovněmi jsou neutralita (250), ochota (310), přijetí (350), rozum (400), láska (500), radost (540), mír (600) a osvícení (700 – 1000).

KOUKNI SE  RECENZE KNIHY: Gerhard Klügl jako průkopník aura chirurgie

Hawkins uvádí hodnoty lidského chování, jednotlivých náboženství a avatárů, kultur, historických událostí, politických systémů a jejich představitelů. Dle jeho výzkumu se nachází 85% lidské rasy pod kritickou úrovní kalibrace 200 a pouze 4% světové populace dosahuje úrovně vědomí v energetickém poli 500 a výše (0,4% dosahují 540 a pouze jeden člověk z 10 milionů se nachází v úrovni nad 600).

Zajímavý je popis energetických úrovní nad hodnotu 500 (láska), kde zažíváme duchovní stavy. „Učitelé, kteří dosahují vysokých úrovní 500 a 600, jsou často uznávání jako světci. … Dosud neosvícení poměrně často vstupují do takového vznešeného stavu, když jsou v přítomnosti učitelů, jejichž energetická pole dosahují úrovně 550 a výše. … Na energetické úrovni 600 obyčejné myšlení ustává. Za dočasným lineárním procesem se existence projevuje jako vědomost, všudypřítomnost a ne-dualita.“ Ježíš Kristus v Hawkinsově pojetí dosahuje nejvyšší úrovně (1000) a stejná je také energetická úroveň pravdivosti učení Buddhy a Kršny (ta však postupem času v jednotlivých náboženstvích klesá).

Přestože není možné brát tento text za vědecky podložený a Hawkins sám byl považován za velmi kontroverzního duchovního učitele, může se stát zajímavou inspirací k vlastnímu zkoumání této metody a průhledům do světa našeho podvědomí.

Ilona Kafková

HAWKINS, David R. Moc versus síla. 1. vyd. Praha: Pragma 2009. 279 s. ISBN 978-80-7349-194-9.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

1 × four =