KNIHA: Asertivitou k sebedůvěře

Příruček o zvyšování sebevědomí nalezneme na současném knižním trhu mnoho. Nejinak je tomu v případě publikací věnujících se asertivitě. Obě témata jsou klíčová pro psychologa Tomáše Nováka, jednoho z autorů nakladatelství Grada. V loni vydané knize Asertivitou k sebedůvěře tyto stěžejní náměty navíc spojil. Jak se mu to podařilo?

Úvodní konstatování, že problém nízkého sebevědomí a malé sebedůvěry je velmi nápadný u mladých, hezkých a šikovných žen a snad ještě úporněji přežívající v mužském pokolení, upozorňuje na palčivost sebepodceňování se jako jevu, který není v dnešní společnosti příliš tolerován. Autor nabízí asertivitu jako cestu ke zvýšení sebevědomí, spočívající především ve využití některých přístupů z oblasti asertivní komunikace.
V duchu hesla „trocha teorie nikoho nezabije“ se nejprve seznámíme s pojmy, které spolu úzce souvisejí, ale přesto jsou určitým způsobem specifické – sebevědomí, sebedůvěra, sebehodnocení, sebeocenění, sebecit, sebepřijímání a další. Definice sebevědomí jako pozitivního vědomí o sobě, svém postavení ve světě a svých možnostech je stručná a výstižná. Výklad termínu asertivita však může být pestřejší. Je mi blízké předkládané pojetí asertivity jako techniky sebeprosazování se, získání toho, na čem mi záleží, za podmínky nenechat ublížit sám sobě a neubližovat ostatním. Zdravé asertivní sebevědomí je potom optimisticky přirozené. Vychází z toho, že nejsme, nemůžeme, a tudíž ani nechceme být ve všem naprosto dokonalí.

Zdá se to být jednoduché, ale ze života víme, že tomu tak vždy není. Snížené sebevědomí souvisí s iracionálními myšlenkovými vzorci, které si bohužel často přinášíme z dětství a z období dospívání. I v dospělosti se pak můžeme setkat s tzv. vyčítacími pastmi, na jejichž základě si mimo jiné vytváříme životní scénáře, ve kterých si určujeme vlastní roli. V této problematice kniha poskytuje silné zázemí spočívající v uvědomění si daných faktů, podložené mnoha kazuistikami. Nabízí asertivitu jako logickou volbu mezi pasivitou a agresivitou. Zabývá se například fenoménem známým pod metaforou kachní peří, ale i praktickými návody a metodami asertivního chování a jednání.

KOUKNI SE  Meg Masonov: trýzeň a touha

Hojně zařazené testy pomáhají k uvědomění si oblastí, ve kterých máme opravdu problémy, a doporučuji je při čtení nepřeskakovat. Za klíčový se dá trochu nezvykle považovat úplný konec knihy obsahující deset zajímavých doporučení završených známým pořekadlem „Když nejde o život,…“.

Na vysoké škole jsem se setkala s pojmem vlídná náročnost, kterou na nás uplatňoval jeden z nejvíce vážených profesorů na fakultě. Podobně spojení vlídná asertivita, ke které bychom měli dospět, podporuje vcítění se do druhých lidí, pochopení pro jejich jednání.
Protože jeden z prvních postřehů byl věnován ženské populaci, doporučuji závěrem slovy Tomáše Nováka: „Staňte se MEGEROU.“ Překvapuje vás to? Ale kdeže…
Je to
Moderní,
Emotivní,
Gramotná,
Empatická,
Realistická,
Asertivní
žena (platit to ale samozřejmě může v upravené podobě i pro muže).
A nezapomeňte, mějte se rádi, vždyť o to jde až v první řadě.

Lenka Šimková

Asertivitou k sebedůvěře / Tomáš Novák. Vyd. 1. Praha : Grada, 2011. 135 s. (Psychologie pro každého). Obsahuje bibliografii. ISBN : 978-80-247-3757-7.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

fourteen − 12 =