KNIHA: Peter A. Levine a Ann Frederick: Probouzení tygra. Léčení traumatu.

Peter A. Levine a Ann Frederick – Probouzení tygra. Léčení traumatu.

Peter Levine se v knížce Probouzení tygra zabývá tématikou traumatu a nabízí pohled, který přináší naději na jeho úspěšné léčení.

„Trauma vzniká, když v nás nějaká událost zanechá nezpracované následky, které zatěžují organismus.“ Zpracování traumatických zážitků je popisováno na chování zvířat, která jsou schopna zadrženou energii zmrznutím vybít, a proto následky traumatu většinou nenesou. Znehybnění (zamrznutí) je obranná strategie, která přichází na řadu ve chvíli, kdy není možné použít útok ani útěk. „Reakce znehybnění má u zvířat obvykle omezené trvání. Zvíře do ní vstoupí a pak z ní jednoduše vyjde ven. Člověk z této reakce tak snadno nevystupuje. Obrovský energetický náboj, který je uzamčen v nervové soustavě, je totiž navíc zadržován emocemi strachu a zděšení.“

Jádrem traumatické reakce jsou následující čtyři složky: nadměrné vzrušení, konstrikce – stažení a zúžení, disociace (včetně popírání), zmrznutí. Tyto složky jsou považovány za normální reakce na ohrožení, ale podobu traumatických symptomů „získávají jen tehdy, jsou-li chronické a stanou-li se běžnými reakcemi na obvyklé události“.

Pro lidi trpící následky traumatu je typickým projevem vyhýbání se vzrušení (ve smyslu nabuzení, vybuzení), ve kterém se ocitáme, pokud se cítíme ohroženi. Příčinou je prožitá zkušenost znehybnění spojená se strachem, ve kterém však traumatizovaný člověk zůstává uvězněný.  Levine popisuje některé symptomy podrobněji, např. zvýšenou ostražitost, chronickou bezmoc, traumatickou vazbu, traumatickou úzkost.

KOUKNI SE  Recenze: Jo Nesbo - Zatmění je jen pro silné povahy

Zajímavou se jeví naše tendence traumatické situace v životě opětovně přehrávat (tzv. „znovusehrávání“) a snažit se tímto nevědomým přístupem prožité trauma zpracovat. „Znovusehráváním se organismus pokouší dokončit přirozený cyklus aktivace a deaktivace, který běžně doprovází reakci na nebezpečí u zvířat žijících ve volné přírodě.“ Autor doporučuje využít naši schopnost obrátit vědomou pozornost na vnitřní prožívání.

Levine používá pro léčebný přístup termín „somatické prožívání“, při kterém nás vede ke kontaktu s pociťovaným smyslem (naslouchání instinktivnímu hlasu, pozorování sebe sama bez interpretace).

V knize nalezneme konkrétní cvičení pro práci s traumatem a informace důležité pro poskytnutí první pomoci při traumatu (po nehodě a pro první pomoc poskytovanou dětem).

„Trauma je nedílnou součástí života. Nemusí však být rozsudkem na doživotí. Nejenže jej můžeme léčit, při náležitém vedení a podpoře může vést k transformaci.“ Důvěřujme tedy léčení a obnově, neboť dle slov Petera Levina: „Tělo je koncipováno tak, aby se nepřetržitě opravovalo a obnovovalo. Totéž platí i pro léčení naší psýché, ducha a duše.“

Ilona Kafková

LEVINE, Peter A. – FREDERICK, Ann. Probouzení tygra. Léčení traumatu. 1. vyd. Praha: Maitrea 2011. 293 s. ISBN 978-80-87249-21-5.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

9 + eight =