KNIHA: Brandon Bays – Svoboda. Osvoboďte svůj nekonečný potenciál.

Brandon Bays – Svoboda. Osvoboďte svůj nekonečný potenciál.

Brandon Bays je autorkou známé knihy Cesta (The Journey), podle které je také nazvaná léčebná metoda, s níž se můžeme seznámit na její domovské stránce a na seminářích, které Brandon vede (navštívila již také Českou republiku).  Autorka vychází z vlastní zkušenosti úspěšné samoléčby nádoru, který u ní byl objeven v roce 1992 a který se jí podařilo vyléčit během sedmi týdnů.

Ve Svobodě se Brandon Bays v závěrečném poděkování obrací také k Ramanovi Maharišimu a Papadžimu/Sri H.W.L. Poonjovi  (v knížce nalezneme vyprávění o jejím setkání s tímto duchovním učitelem v Indii), tedy autoritám v duchu sebedotazování (Kdo jsem já?) a učení advaity vedanty. V devíti kapitolách (Nenucené bytí, Nelpění, Vědomí současného okamžiku, Vzdání pocty a úcta, Emoce, Vděčnost, Láska, Odpuštění, Osvícení) jsme vtaženi do světa, ve kterém můžeme zaslechnout „silné volání, jež se ozývá zevnitř naší bytosti a zve nás k návratu domů, do nekonečné přítomnosti milosti, která je v nás neustále přítomna“. K otevírání se své vlastní podstatě lze využít rozsáhlá meditační cvičení, která jsou v každé kapitole uvedena.

Z knížky vybírám několik citátů, které tentokrát oslovily mne, a doufám, že i pro Vás budou inspirací k moudrému pohledu do sebe sama.

 • „Často navazujeme vztah s něčím nebo s někým, protože hluboko uvnitř máme strach, že bychom bez nich nebyli kompletní.“
 • „Všechno je jenom půjčka.“
 • „Závislost na vnějších věcech není jediná, kterou v životě prožíváme. Je tu rafinovaná, stejně silná, ale ještě záludnější závislost, která ovlivňuje náš vnější život – závislost na našich myšlenkách, získaném vzdělání a přijatých názorech.“
 • „Teprve když konečně odhodíme vše, o čem jsme se domnívali, že je pravda, všechno, co známe, teprve tehdy se nám, v neznámém, stane dostupnou svoboda. Až opustíme všechno svoje vědění, může se odhalit nekonečná moudrost.“
 • „Co když na mysli samotné není nic špatného? Co když ta opravdová chyba spočívá v odmítání a posuzování našich myšlenek? Co když skutečný problém leží v přání, abychom neměli žádné myšlenky, a ve snaze je odklidit; nebo ještě hůř, v zápolení s nimi ve snaze přemoci je silou vůle, zvuky, mantrami nebo prázdnými kladnými ujištěními.“
 • „Pak přijde další okamžik a my jsme v něm zase přítomní. A přijde další okamžik a my se mu znovu otevíráme. Život je tak nikdy nekončícím proudem „teď“, jež je tvořeno od okamžiku k okamžiku. Vždy tady, vždy teď.“
 • Jakmile celou svou pozornost soustředíte na cokoli, co právě děláte, ať už je to umývání nádobí, naslouchání přítelkyni nebo sbírání informací, v nehybnosti najde milost tu správnou odezvu, odpověď nebo činnost. Nekonečné ptaní proč toto? proč tamto? nás nejenom vzdaluje od okamžiku, ale činí nás méně efektivními, méně elegantními, méně půvabnými a někdy dokonce zcela neúspěšnými.“
 • „Teprve když nestřeženě ztratíme z mysli veškerá očekávání a celé naše vědomí se soustředí na „teď“, stanou se blaženost, úcta a vděčnost přirozeným výrazem srdce.“
 • „My vlastně potlačujeme přístup k sobě, k osvícení, ke svobodě. Zavřeli jsme dveře emocím, a tím jsme ztratili z očí svou vlastní podstatu.“
 • „Platí jedna absolutní pravda: emoce jsou v podstatě prchavé …. Bez připojeného příběhu jsou emoce jen vjemy, které přijdou a odejdou … jestliže si neustále přehráváme drama, jež je obklopuje, používáme své myšlenky, abychom je ještě zdůraznili – pak udržujeme emoce ve hře tak dlouho, jak chceme.“
 • „Nemůžete od svých emocí utéct. Jestliže hledáte pokoj, je vaší jedinou možností ponořit se do nich. Uvolnění, objetí, podlehnutí, důvěra – to jsou jediné nástroje milovníka pravdy. Změňte se tedy z válečníka na milovníka. Emoce jsou skutečně vaší branou k nekonečnu.“
 • „Má-li být vděčnost skutečná a úplná, musíte zcela přijmout, co je tady v tomto okamžiku – i když se to neprojevuje obvyklým, očekávaným, přijatelným nebo pochopitelným způsobem, který by jinak vděčnost vyvolal“.
 • „Láska má ještě další požadavek; nejenže chce vás v naprostém odevzdání, ale projevuje se, jestliže vše odhalíte sobě samým. Jste-li ochotni posvítit světlem lásky na ty části sebe sama, na které nejste zrovna pyšní – na nepřijatelné části, na nemilované části, na nechtěné části, na nechtěné emoce; jakmile posvítíte světlem lásky do všech temných koutů své duše, i do těch schovaných, nevítaných rohů, začne je zaplavovat láska, objímat je a pronikat jimi – dokud nezůstanete ničím jiným než láskou.“
 • „Měli bychom se cítit svobodní milovat hluboce a dobře: jenom vynechejte potřebu a spojení. Láska nesnese žádné vlastnictví, lásku nemůžeme vyhrát, získat, vlastnit ani vyžadovat. Milovat znamená nikdy zcela přesně nevědět, zda tu ten druhý v příštím okamžiku ještě bude nebo ne. Milovat znamená zcela podlehnout tomuto okamžiku.“
 • „Během procesu odpuštění, který následoval, jsem si uvědomila, že mezi přijetím a odpuštěním je ohromný rozdíl.“
 •  „Tehdy jsem nevěděla, co vím dnes: že osvícení je jednoduše vyzvání, abyste se otevřeli a byli plně přítomni v tomto okamžiku – bez myšlenek na minulost a bez myšlenek na budoucnost, jenom na tento okamžik. Je vám plně k dispozici, kdykoli soustředíte své vědomí na teď. Nemůže nikam zmizet, protože jste to vy.“
KOUKNI SE  Recenze: Winterbergova poslední cesta – Rudišův nejosobnější román

Brandon Bays věří, že tato kniha změní náš život „v život bez námahy, v život naplněný milostí a radostí“. A jak radí:“Jednoduše přestaňte. Slast svobody vás očekává a odhalí se vám ve chvíli, kdy se celí vzdáte tomuto okamžiku. Čas se zastaví a otevře celé vaše bytí životu.“

Ilona Kafková

BAYS, Brandon. Svoboda. Osvoboďte svůj nekonečný potenciál. 1. vyd. Praha: Eminent 2008. 167 s. ISBN 978-80-7281-375-9.

 

Předchozí článekRecenze: The Words
Následující článekRecenze: Pohádky po telefonu

Komentuj

Vlož komentář
Vaše jméno

19 − 6 =