KNIHA: Bhagat: Esence

Bhagat – Esence

Jádrem duchovní transformace je uvědomění, že skutečné poklady leží v našem nitru.“

Terapeut Bhagat Zeilhofer připravil pro čtenáře knížku s příznačným názvem Esence, která byla vydána v nakladatelství Maitrea v roce 2008.

Esence a její aspekty (Radost, Síla, Láska, Vůle, Pravda, Vědění, Jasnost, Zaměřenost, Inteligence, Osobitost) nejsou pocity a energií, neboť Esence je velmi jemnou substancí, která je stále přítomna. Naše osobnost se vytváří v průběhu života díky vlivu rodičů a dalších lidí, kteří již nejsou v kontaktu s Esencí a dítě formují svými soudy pocházejícími z ega. Objevuje se vnitřní soudce (superego), které nás pronásleduje, vše hodnotí a nutí nás jednat způsobem, který považuje dle svých norem (získaných učením od druhých lidí a od společnosti) za správný.

Pokud ztratíme kontakt s Esencí, vytvoří se Díra, jež „poukazuje na nějakou část vás samotných, která se ztratila, nebo která vám chybí“. Často si těchto děr nejsme ani vědomi a snažíme si je nechat od druhých zaplnit (např. v partnerském vztahu), a získat tak pocit celistvosti. Proto je pro nás odchod druhé bytosti tak bolestný, neboť prostor, který zaplňoval, se opět vyprázdnil a my „zažíváme ztrátu části sebe sama“. Společností jsme podporováni v tendenci zaplňovat tyto díry zvenku, to však není moudrým řešením. Podívejme se na své díry, uvědomme si je, můžeme meditovat (autor v knížce uvádí příklady možných meditací a také návodné otázky k prozkoumání našich pocitů a postojů) a opět se s odvahou a důvěrou (ve vedení Existence) spojme s Esencí.

KOUKNI SE  Jan van Helsing: Příručka pro bohy

„Cestu ven nám může ukázat bdělost. Bdělost také přináší radost a lehkost. Jsme-li bdělí k přítomnému okamžiku, prožíváme jemný pocit živosti, pohybu, kontaktu s životem … Jsme-li bdělí, strachy a vzorce z minulosti nad námi už nemají moc.“

Bhagat se věnuje také tématu animální duše (pudovým silám). Společnost svými pravidly potlačuje (kontroluje) zvíře v nás, „ale člověk, který je spojen se svou Esencí, taková pravidla nepotřebuje“, neboť žije „spontánně a přirozeně, přiměřeně danému okamžiku“.

Láska jako aspekt Esence není pocitem nebo emocí, je substancí („je to velmi jemná látka, která je nám neustále k dispozici, je stále přítomná a záleží na našem rozhodnutí, jestli si ji dovolíme nebo ne“). Bhagat popisuje také dva typy vztahů – mentální (zde idealizujeme, přetváříme vše v negativní a žijeme ve frustrujícím vztahu) a skutečné. Přítomný okamžik nám pomáhá „k tomu, abychom mohli milovat“ a následně se objevují kvality odevzdání (přijímání života takového, jaký je) a oddanosti.

Bhagat se podrobně věnuje také dalším aspektům Esence – Radosti, Síle, Vůli, Klidu.

„Skutečná síla, esenciální síla, se nevyznačuje masivností, mohutností či zastrašováním. Síla vychází z vaší živosti, ukazuje vám vaše schopnosti.“ Souvisí se schopností vzdání se ega, bytí v přítomném okamžiku, ochotou k citlivosti a zranitelnosti i schopnosti opustit touhu po dokonalosti.

Vůle jako aspekt Esence není úsilím, napětím, ani jednáním, které pochází z ega. Vůle v tomto smyslu „znamená především ochotu a připravenost cítit, setkat se, prožívat, být otevřený, zranitelný“ a „dává nám odhodlání vytrvat, ať už náš proud směřuje kamkoli“.

KOUKNI SE  Richard Bach: Nikdo není daleko

S Bhagatem je možné se setkat v Shangri La (Lažany 49, Žlutice), kde vede semináře věnované tématům Esence, radosti a vnitřního klidu, umění zemřít, lásce, dechu, rodinným konstelacím a pohybům duše.

Ilona Kafková

BHAGAT. Esence. 1. vyd. Praha: Maitrea 2008. 268 s. ISBN 80-903761-4-2.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

7 + two =