KNIHA: S. N. Lazarev: Diagnostika karmy

S. N. Lazarev – Diagnostika karmy (kniha první)

Ruský psycholog a léčitel Sergej Lazarev se zabývá bioenergetikou, zkoumáním struktur biopole lidstva s důrazem kladeným na etiku a duchovní rozvoj.

V knížce popisuje vlastní badatelskou cestu „přes poznání praktik magie a kouzelnictví i metod lidových léčitelů a zažehnávačů“ k poznání struktur (stabilních informačních shluků), které předávají informace z generace na generaci. S těmito strukturami pracoval nejprve „metodou klasického psychotronického energetického vlivu“, aby se později zaměřil na léčbu spjatou se zkoumáním karmického pole, jeho diagnostikou a zejména objasněním situace, ve které došlo k porušení etiky.

Příběhy, které Lazarev vypráví, jsou uchvacující a neuvěřitelné: co v karmickém poli vidí, co činí a jak pomáhá. Odhaluje lidem události pro ně dávno zapomenuté nebo dokonce zcela neznámé (pokud se jedná o prohřešky předků), které způsobily otisk v jejich poli a nyní jsou příčinou nemocí a strastiplného osudu. Postupně zjišťoval, že pokud vyléčí konkrétní pacientovu nemoc, ta se přestěhuje na jiné místo v těle nebo dokonce do charakteru a osudu jedince. Můžeme tak říci, že nemoc nás často dokonce ochraňuje před mnohem zhoubnějšími vlivy a je pro nás zcela jasným znamením, že nejdeme tím správným směrem. Proto je nutné odstranit příčinu problému, která se nachází v nějakém pocitu, myšlence či skutku pacienta, někoho z rodiny či jeho předků. „Mocný stres, nesouhlas s něčím nebo lítost nad minulostí znásobené emocemi, se ukládají v podvědomí a vedou k velmi vážným chorobám, protože vytvářejí značné deformace struktur pole“. Mohla zde být neláska, nevraživost, odsouzení, křivé slovo, prokletí, uhranutí …

KOUKNI SE  Recenze: Ztracené střípky Tima Weavera

V dnešní době se odplata za naše konání vrací velmi rychle. „Dřív mechanismus trestu působil po několik generací a začínal se projevovat nemocemi a tragédiemi vnuků a pravnuků viníkových nebo v jeho dalších životech“. Dnes stačí jen pouhá myšlenka a následky na sebe nedají dlouho čekat. Lazarev varuje před nebezpečím, které nám nyní hrozí, neboť duchovní potenciál minulosti (dobrá karma) byl již téměř vyčerpán a díky „zřeknutí se božského principu“ hrozí rozpad lidského ducha. Vysvětluje také proces intenzivního zvyšování podvědomé agrese, která se již stěhuje na úroveň vesmíru. „Globální zvýšení agrese v podvědomých strukturách lidstva ovlivňuje energetiku Země a může vytvářet podmínky pro vznik katastrofických situací“. Již byl aktivován program zkázy, kdy „každá negativní myšlenka, a dokonce bezvýznamná emoce se posiluje negativními programy informačního pole Země“.

Lazarev shrnuje několik příčin, které porušení harmonie člověka s vesmírem vyvolávají. Negativní emoce vnikají do našeho podvědomí, kde nejsou dále kontrolovány a ovlivňují náš život. „Zlo, jež jednou spácháme, nikam nemizí, zůstává v podvědomí a dříve či později vyvře na povrch, často na ty, co jsou hned vedle nás a které máme ze všech nejraději“. Přežívají v nás programy, o kterých nemáme ani tušení a které čekají pouze na vhodné podmínky pro své spuštění. Naše slovo i myšlenka má obrovskou sílu, díky níž vzniká energetické propojení škodící jak osobě, která negaci vysílá, tak i jejímu příjemci. Vzhledem k zápornému potenciálu, jenž jsme jako lidstvo nashromáždili, „dnes nestačí být dobrý a nikomu neškodit“. Myšlenky přání dobra je třeba aktivně vysílat, „pracovat na obnově vlastní duchovnosti, vnitřního humanismu a smyslu pro harmonii světa“. Lazarev se zabývá problémem vampyrismu, kdy je nám odebírána energie někým, kdo má malou míru napojení s božským principem (energii získáváme láskou k vesmíru). Popisuje škodlivý kontakt mezi „křehkým světem mrtvých a naším fyzickým světem“ (může se jednat o splývání polí), programy nechuti k životu a sebezkázy.

KOUKNI SE  Recenze: 101 minut v pražské podzemce

Autor se věnoval také psychotronické diagnostice neživých předmětů (existence pásem příznivých a nepříznivých pro život, dusíková skvrna na Ladožském jezeře, určování průniku vody při havárii, měření podvědomé agresivity, která je obsažena v konkrétních uměleckých dílech). Upozorňuje na důležitost našeho vztahu k neživým předmětům, neboť jakákoli negativní emoce „může vyvolat deformace struktur lidského pole“. Jsme tak ovlivněni vším, co nás obklopuje.

Jedna z kapitol je věnována tématu „satanismu“, který je zde vnímán energeticky jako programy zkázy a zla, jež „existují v informačním poli jako autonomní organismus, podřizující se určitým zákonitostem“. Lazarev se dokonce pokusil energeticky proniknout na úroveň pole, kde existuje agresivní prostředí dobíjené naším porušováním nejvyšších zákonů, byl však zastaven odvetným útokem ze strany programu všeobecné agrese (tím, čemu se říká ďábel).

Na závěr Vám jistě blízké připomenutí: „Měli bychom trvale mít na zřeteli, že jsme buňkami jednoho organismu jménem lidstvo, které je zase součástí jiného jediného organismu – vesmíru“.

Nechť tedy naše čisté myšlenky směřují k lásce, odpuštění, smíření, dobru a Bohu.

Seminář S. N. Lazareva probíhá v České republice 18. – 19. srpna 2012.

Ilona Kafková

 

LAZAREV, S. N. Diagnostika karmy: Kniha první. Soustava autoregulace pole. 2. vyd. Klingenberg: Raduga Verlag 2009. 199 s. ISBN 978-3-941622-02-9.

 

Předchozí článekStaříci De Niro a Stallone proti sobě v ringu?
Následující článekTrailer: Bourneův odkaz

Komentuj

Vlož komentář
Vaše jméno

fourteen + nineteen =