Recenze: Milujte královnu

Kniha Antona Hykishe Milujete královnu začíná smrtí panovnice Marie Terezie. Abychom ji milovali, je potřeba znát celý  příběh. Na jeho začátku je rovněž smrt – jejího otce KarlaVI.

To, co jí bylo zajištěno pragmatickou sankcí bylo rázem zpochybněno. Byla to první z mnoha věcí, kterou musela vybojovat.  Navzdory těm, kteří měli být s ní. Navzdory stále se měnícím okolnostem. Navzdory tíze jejího postavení, majestátu, který zastupovala, obhajovala, kterým rozhodovala. A v neposlední řadě navzdory smrti, která provází každou válku a bere mezi vojáky, poddanými i nejbližšími Marie Terezie samotné.

Název knihy vyjadřuje pokornou prosbu a touhu panovnice. Zatímco pro čtenáře by měl znít: Suďte královnu. Autor v závěru panovnici staví v plné nahotě jejich skutků před čtenáře, aby on sám posoudil, zda je hodna být milována a ctěna.

V tomto vskutku rozsáhlém díle vychází autor z pečlivého studia historických pramenů. Reálie a faMilujte královnukta jsou umě zasazena do příběhu, aniž by se čtenář nudil nad suchopárnými výčty dat. Skutečné historické postavy a události jsou představeny v kulisách věrného obrazu tehdejší společnosti, panovnických dvorů, úřadů a nálad.

Kniha představuje období, kdy Evropu zmítaly nejen válečné konflikty, ale i progresivní změny, nevídaný rozvoj vzdělání, kultury i průmyslu. Osmnácté století  bylo počátkem přerodu starého kontinentu, který již neměl být nikdy takový, jako dříve. Kdo jiný by jej měl představit, než aktérka těchto událostí,  nejmocnější panovnice a členka starobylého rodu Habsburků.

KOUKNI SE  Historické romány - cesta časem s Dobrými knihami

Marie Terezie zde není jen političkou a vládkyní. Je zde i ženou a především matkou tak, jak ji známe z mnoha obrazů a výjevů v učebnicích dějepisu. Korpulentní postava obklopena vlastními dětmi. I v této poloze bojuje o lásku a právo být sama sebou.

Druhou stranu příběhu sledujeme očima Zorici. Zběhlé kupcovy ženy z banátu, která se vydává za svou láskou, vojákem. Její osud by mohl být svou bídou výjimečný stejně dobře jako dalším z mnoha.

Výjimečný je i jazyk, který autor Anton Hykish používá. Je poctou bohatosti a rozmanitosti jazyka. Mile navozuje autenticitu dobové knihy, aniž by před čtenáře kladl překážky a žádal po něm víc, než je moderní čtenář ochoten obětovat. Co knihu činí současnou je notná dávka intimity, kterou čtenáři zprostředkovává. Zlehka přechází z politických pasáží do výsostně osobních, vášnivých. Kniha zanechává stranou tehdejší ostych a nenechává stranou ani vášně a city reálných historických postav stejně jako těch fiktivních.

Ve vyprávění je znát autorova národnost. Jakožto Slovák stahuje perspektivu ke své zemi, k Bratislavě jako centru dění, i když za tehdejších geopolitických poměrů. Ale ani český čtenář se nemusí cítit jakkoliv ochuzen. Ani naše království není ze soukolí pohybu dějin vyjmuto a opomenuto.

Host

Kniha Milujte královnu je věrná historii a předkládá ji před čtenáře se všemi argumenty tak, aby ji pochopil, prožil. Zároveň představuje dějinné milníky a jejich velké postavy v hávu lidskosti, zbavené učebnicového patosu a oblíbených představ. Kniha obsahem i formou nabízí kvalitní zážitek i vědomostní obohacení.

KOUKNI SE  Recenze: Skleněná past- hrátky s láskou a tajemnem

Kdo dočte až do konce, k závěrečnému poslednímu soudu, který nad sebou vynáší sama Marie Terezie v posledních okamžicích jejího života, bude moct sám posoudit, zda je hodna lásky. Nyní, když s ní prožil nejtěžší i nejkrásnější okamžiky jejího života. Milujte královnu.

Kristina Doubravová

Milujte Královnu, Anton Hykish, Host, 2017

Komentuj

Vlož komentář
Vaše jméno

seventeen − 7 =