Recenze: Karel IV. – mystik a čaroděj

Nakladatelství Alpress vydalo při příležitosti sedmistého výročí narození českého krále Karla IV. knihu s názvem Karel IV. – mystik a čaroděj. Autor Jan A. Novák se vydává po stopách tajemství již po několikáté. Že jde rozhodně o zkušeného spisovatele i badatele  svědčí již několik vydaných titulů s touto tematikou. Je bezesporu fascinován tajemnem skrytým mezi řádky českých dějin a hojně vyrůstajících z naší země.

Osobnost Karla IV. je dobře známá každému dítku školou povinnému. Osnovy i umělecká tvorba jsou mu věrny natolik, že i v dospělém věku si většina z nás uchovává v dobré paměti fakta z Karlova života stejně jako odkaz budoucím generacím. Nadevše je vyzdvihována jeho vzdělanost, politická obratnost, zbožnost, prozřetelnost a moudrost. Jeho schopnosti převyšovaly schopnosti tehdejších panovníků a dodnes budí obdiv. Jan A. Novák se ve své knize snaží představit tohoto vladaře především z té duchovní stránky. Skrývá totiž mnoho zajímavého.Karel IV. - mystik a čaroděj

Hned v úvodu autor pátrá po kořenech Karlovy zbožnosti. Jde skutečně do hloubky linie přemyslovské i lucemburské. Trpělivě objasňuje náboženské vlivy působící na královy předky i pozadí četných legend. Velkou energii věnuje i době samotné a společenským vlivům, které utvářely vhodné prostředí pro extrémy ve vnímání náboženských témat. Autor neopomíná ani důležité Karlovy souputníky jakým byl například Arnošt z Pardubic,nebo vizionář Cola di Rienzo.  Neopomíná ani podrobného zasvěcení do jejich životních příběhů.  Pomalu ale jistě se odvíjí, spojují a zase rozutíkají všechny cestičky, aby byly nakonec všechny svedeny ke Karlovu mysticismu. V tuto chvíli je víc než půlka knihy za námi. Ačkoliv jde zjevně o podstatná fakta, bez nichž by nebyl obraz dokonalý, jde to ztuha a vyprávění ztrácí na čtivosti a atraktivitě.  Mnoho suchopárných informací a letopočtů ubírá na rytmu celého vyprávění.

KOUKNI SE  Recenze: Žena mého života - pohřbil ji, oplakal a teď je zpět

Odměnou bude vytrvalému čtenáři následující část knihy. Zatímco v první půlce byl Karel IV. spíš pasivním příjemcem informací, vizí a zbožným vladařem, část druhá předsunuje jeho aktivní vystupování. Zde je již politikem, tvůrcem a stavitelem. Využívá svých znalostí a přesvědčení. Svým činům předává energii pomocí znalostí mystiky a snad i tajných věd. Zde je čarodějem.

Alpress

Velkým pozitivem je autorova otevřenost vůči všem teoriím a jejich podrobná znalost. Důkazům se věnuje ze všech úhlů publikovaných výkladů. Neopomíná archeoastronauty ani zednářské legendy. Uvádí přesvědčivé argumenty i protiargumenty. Pokud se neztotožní s žádnou nabízenou teorií, představí svou.  Má  jasný názor a umí ho vysvětlit. Uvádí ho v širokých souvislostech a podepřený argumenty. Nikomu svůj postoj nevnucuje. Ani v závěru knihy se nesnaží svou teorií vmanipulovat čtenáře někam, kde by ho chtěl mít. Naopak. S myšlenkou, že zaznělo vše, co mělo, opouští odkaz Karla IV., aby nechal působit slova, aby si každý utvořil vlastní představu.

Historický obraz krále Karla IV. nepředkládá s nekritickým obdivem a připouští jeho lidskost a s ní související omylnost. Na několika místech připomíná i stinné stránky jeho panování.  Ačkoliv by nám pro své jistě nadprůměrné schopnosti mohla být postava tohoto panovníka vzdálená, v knize Jana A. Nováka se tomu děje přesně naopak.

Autor zvolil jazyk populárně vědecký a nebojí se ani ironizujících poznámek a jemného humoru. Díky tomu je text nabitý historickými fakty stravitelný i pro čtenáře, který v letopočtech tápe nebo usíná.

KOUKNI SE  Recenze: Stromboli- chrlí bolest a lávu emocí

Výklad panovníkovy mysticky nezachází do fantaskních a těžko uvěřitelných bájí. Drží se faktů a předkládá je v netradičních souvislostech.  Jindy zas rozporuje zažité a obecně přijímané skutečnosti.  Snahou knihy není rozhodně otočit odkaz Karla IV. nebo obraz jeho osoby vzhůru nohama nebo ho jiným způsobem bulvarizovat. Jde spíš o přidání dalšího rozměru a barvy do celkové skládanky. O rozšíření kontextu vnímání jeho osoby. Karel IV. imponoval svým současníkům i generacím následovníků.

Jan A. Novák, nakladatelství  Alpress, 2016

Kristina Doubravová

Knihu můžete zakoupit zde.

Až do neděle 20.3.2016 do půlnoci můžete usilovat o jednu ze tří knih v naší soutěži.   

Komentuj

Vlož komentář
Vaše jméno

18 + 17 =