Recenze: Miloš Tomáš: Odevzdanost

Miloš Tomáš – Odevzdanost

V nakladatelství Avatar vyšla v roce 2009 knížka Odevzdanost Miloše Tomáše, syna Míly a Eduarda Tomášových. Z dalších textů autora se můžete seznámit s vydanými O milosti a O rozpouštění ega.

Úcta, pokora a láska provází odevzdávání se všudypřítomnému Bohu (absolutní Pravdě a Lásce, Jednotě, prapodstatě všeho), jenž je vším. Odevzdávání se předchází odevzdání, které je ukončením našeho usilování. „Jde o spočinutí v Bohu, i když ve skutečnosti vše je v Něm a vše je On“.

Ego (naše já, individualita) je součástí Boha, není od něj odděleno, pouze brání v Jeho poznání. Odevzdávejme tedy ego, zbavujme se tak sami sebe a bez obav se svěřme Boží vůli. Pokud ego zanikne, poznáme Boha a splyneme s ním. Miloš Tomáš nás proto vede, abychom se k Bohu obraceli co nejčastěji, vroucně a opravdově, neboť díky milosti Boží mohou tak ubývat naše žádosti a potřeby. Zdůrazňuje důležitost trpělivosti, pokory a umenšování se, které ego rozpouští.

Někteří lidé (zejména ti, kteří mají silné ego) pomocí metody sebedotazování (Kdo jsem já?) dospějí pozorováním pouze k prvnímu „já“ a následně toto „já“ (jejich ego) považují za Boha. Miloš Tomáš také varuje před zbožšťováním JÁ JSEM, ke kterému mohou vést špatně interpretované principy advaity.

Možná jste někdy přemýšleli, zda je nutné usilovat, neboť se lze v duchovní literatuře setkat s myšlenkami, které na úsilí pohlíží jako na něco, co může být dokonce překážkou poznání. Pro Miloše Tomáše je úsilí potřebné („nelze neusilovat“), jedná se o práci na sobě samém. Díky úsilí potlačuji své ego, kultivuji svůj charakter, vzdávám se mnohého příjemného, překonávám negativní sklony, zbavuji se tak vlastního egoismu a současně pokorně přijímám, že vše je tak, jak má být. Po spočinutí v Jednotě však již není žádné usilování, není, kdo by usiloval a není o co usilovat.

KOUKNI SE  Recenze: Velká cesta kilem za Čingischánem

Také láska („jakožto všudypřítomný Bůh“) souvisí s odevzdaností. Láska, díky níž spatřujeme Boha, neboť „božská duše spatřila sama sebe“. „Čím více lásky z nás vychází, čím více lásky jsme schopni ze sebe vydat a sami ze sebe skutečně i vydáváme, tím více se blížíme Jednotě, sjednocení s Bohem“. „Dejme průchod lásce ze svého nitra“, buďme nezištně laskaví, bez připoutanosti milujme, souciťme a odpouštějme. Autor radí, aby „zamilovaný zaměřil svou pozornost k vazbě mezi milujícím (sebou) a milovaným objektem, k procesu milování, slovy básníka, k tomu, co zde vykvetlo“, ke Zdroji lásky (odkud vzniká).

Jedna z obsáhlejších kapitol knížky nese název O smrti, umírání a truchlení. Jak jen přijmout smrt milovaného a jak se vyrovnat s vlastní smrtelností? Jsou zde zpracována témata se smrtí související: naprostá rovnost ve smrti, její přirozenost, fáze umírání (Elizabeth Kübler-Rossová), provázení umírajícího, loučení se zemřelým a fáze truchlení (Verena Kastová). Miloš Tomáš popisuje také vlastní pocity a smiřování se se smrtí rodičů.

Ve smrti „odejde jen tělo, božský základ je stále zde, všude“. I v těchto chvílích (smrt druhého, smrt vlastní) stále platí: obracejme se s důvěrou k Bohu, buďme nepřipoutaní, odevzdávejme. Utrpení přibližuje k Němu a učí nás, neboť umenšuje ego.

Miloš Tomáš odkazuje v textu na učení Šrí Ramany Maharšiho z Arunáčaly (Jižní Indie – Tiruvannamalai, Ramanášram), který nás přivádí k poznání praxí átmavičáry (sebedotazování; Kdo jsem já?). Cituje i některé další autory (Mistra Eckharta, sv. Terezii z Lisieux, sv. Augustina, Tomáše Kempenského, sv. Benedikta, Tomáše Akvinského). A vzpomíná na své rodiče a jejich postoj k druhým lidem, který byl prost podporování vzniku závislosti na mistrech v těle, neboť „přáli naprostou svobodu a štěstí všem bytostem“.

KOUKNI SE  Recenze: Všude kolem černý les

Díky opravdovosti, se kterou jsou tato duchovní poselství sdělována, se Vám tato knížka může stát jistě inspirací a rozcestníkem vedoucími k pravé odevzdanosti a úplnému sebeodevzdání.

 

Ilona Kafková

 

TOMÁŠ, Miloš. Odevzdanost. 1. vyd. Praha: Avatar 2009. 245 s. ISBN 978-80-85862-80-5.

Komentuj

Vlož komentář
Vaše jméno

19 + seven =