KNIHA: Kniha o mužství

Kniha o mužství (Steve Biddulph)

Cokoli jste kdy chtěli vědět o mužích a báli jste se na to zeptat, najdete v Knize o mužství, jejímž autorem je australský rodinný terapeut Steve Biddulph. Jedná se o aktualizovanou a přepracovanou verzi jeho dřívějšího bestselleru s názvem Mužství (1994). I když je publikace předkládána primárně mužským čtenářům, zaujme zajisté i ženy. Knihu můžete zakoupit na knihcentrum.cz zde .

muzstviHned v úvodu je položena zajímavá otázka a klíč k celé tematice: „Když se podíváme na aktuální situaci lidstva, může někdo popřít, že nastal čas pro nový druh muže?“ S. Biddulph o tom nepochybuje a zároveň se snaží dopátrat příčin „krize mužství“, která prostupuje současné společenství. „Zakopaného psa“ odhaluje v novodobé historii, přesněji v proměnách rodiny a její role. Problém dnešních mužů spočívá v narušených vazbách nezbytných pro utváření a předávání zdravého mužství, které způsobil rozvoj moderní společnosti. A tak nelze jinak než začít kapitolou Vy a váš otec

Neodpustím si zde převyprávění jedné uvedené historky: Muž volá otci, aby oživil jejich vztah a překlenul propast, která mezi nimi vznikla. Otec mu hned po zvednutí telefonu chce předat matku, načež ho mladý muž přesvědčí, že chce mluvit právě s ním a spustí naučený dialog. Pronese krásná slova plná vyznání úcty, lásky a vděku svému otci. Po delší odmlce mu otec odpovídá: „Ty jsi pil?“

Pousmání, které tento příběh přináší, ale vzápětí střídají méně veselé pohledy na vztahy mezi muži a ženami. Rezonuje zde zásadní myšlenka vyjadřující rozdílný přístup dvou typů mužů k partnerství. Zatímco nezralý „chlapec“ přistupuje k ženě s touhou brát, opravdový muž má tendenci dávat. Navazuje poměrně podrobné pojednání o sexu (a vlastně i lásce). Tady si dovolím autora trochu kritizovat, neboť je pojímá podle mého názoru poněkud komplikovaně. Již na gymnáziu jedna profesorka naší dívčí třídě říkala: „Láska? Holky, vždyť je to jen chemie.“ Ale to je opravdu jen osobní postřeh.

KOUKNI SE  Recenze: Klub divných dětí je knihou pro děti a jejich rodiče

Za jasné, stručné a provokující se dá označit vyjádření tzv. pěti pravd o mužství:

1. Jednou zemřeš.

2. Život je těžký.

3. Nejsi tak důležitý.

4. Ve tvém životě nejde o tebe.

5. Konečný výsledek nemáš ve svých rukou.

 

Každému tvrzení je následně věnována patřičná pozornost, a zároveň jsou jakýmsi bodem zlomu v dalším textu. Ten se totiž poté zaměřuje na „vyšší“ fenomény mužského bytí: otcovství, mužskou podobu smyslu bytí či přátelství mezi muži. Nechybí ale ani vhled do pracovního světa a trochu překvapivě duchovní závěr knihy.

Autor si stojí za názorem, že po dlouhém období emancipace ženství nastal čas věnovat energii záchraně opravdového mužství. Kdo je ale ten „správný muž“? Pravý muž musí mít SRDCE a PÁTEŘ, tak by se dal se popsat cíl, ke kterému je načase vykročit. Třeba s touto příručkou v podpaží. Šťastnou cestu.

Lenka Šimková

Kniha o mužství / Steve Biddulph ; [z anglického originálu přeložila Marie Polasková]. Praha : Portál, 2011. 278 s.

Komentuj

Vlož komentář
Vaše jméno

thirteen − nine =