KNIHA: J. Staněk, J. Brzobohatá: Láska muže a ženy z pohledu duševních a duchovních sil

Josef Staněk, Jana Brzobohatá – Láska muže a ženy z pohledu duševních a duchovních sil

Láska muže a ženy z pohledu duševních a duchovních sil se na první pohled liší od běžných psychologických titulů na toto téma. Již samotný název dává tušit, že knížka je vhodná spíše pro čtenáře, kteří jsou otevřeni výkladům, jež se opírají o spirituální základ naší existence (v textu se píše o lásce Stvořitele, bytostech duchovní dimenze, působení satana v jeho dvou formách – ducha hmoty Ahrimana a svůdce Lucifera), ale i přesto (nebo právě proto) může být zajímavým čtením pro ty z nás, kteří hledají také jiné odpovědi na vysvětlení stavů zažívaných v lásce, v období zamilovanosti i během sexuálního spojení.

laska muze

Na první pohled nás v knížce zaujme množství obrázků automatické kresby, které názorně vykreslují toky energií a stav čaker jednotlivců (např. astrální tělo prostitutky, těhotná matka a inkarnující se duch v 5. měsíci) i partnerských dvojic (např. odvod energie pohlavní síly při sexu s cílem rozkoše, stav duševních těl za tělesného spojení při aktu lásky v dokonalém manželství, běžný disharmonický sexuální vztah partnerů rozdílné úrovně vědomí).  V jednotlivých kapitolách se autoři věnují pohledu na lásku, charakteristice muže a ženy, sexuální polaritě, otázce úpadku rodiny a poruchám mužskosti/ženskosti, tématu početí, potratům a porodu.

Dovolím si vybrat několik vhledů:

V jistém stupni naší duchovní úrovně stále ještě záleží na tom, s kým prožíváme partnerský vztah a s kým také sdílíme své lože. Partneři se vzájemně ovlivňují a doplňují si energie – muž ženě pátou a šestou čakru, žena muži čakru čtvrtou („rozkmitání vibrace lásky“).Současně na nás působí sexuální polarita (mužský a ženský náboj), minulost našich předků (jedná se zejména o rodový jin a jang) a také energie našich předchozích sexuálních partnerů.

KOUKNI SE  Recenze: Chlorid sodný

„Při aktu pravé lásky se středy jednotlivých duševních těl spojují, spoluvibrují“. Autoři odkazují ke smyslu spojení muže a ženy, kterým je právě propojení všech duševních obalů, jejich energií, kdy se „na okamžik sepnutím čaker obnoví rovnováha androgyna z ráje, člověka před vznikem pohlavní dimorfity“ („pohlavní člověk je bytostí neúplnou“). Proto jsou tak důležité kvality našeho partnera, neboť při aktu lásky podvědomě tyto duchovní kvality pociťujeme a „chybějící duchovní vlastnosti se při splynutí doplňují“.

„K sexuálnímu spojení by nemělo docházet předčasně bez lásky, aby nedošlo k dlouhodobému nebo trvalému poškození polarity čaker nevhodným partnerem – při sexuálním spojení vzniká prostup kladných, ale i záporných vlastností, které ovlivňují duševní vývoj partnera. … Sexuální vztah bez lásky vede k vybití pohlavní síly do země; při sexuální rozkoši dochází u partnerů k trhání magnetických obalů.“

Dle slov autora (J. Staňka) je možné „vidět“ přítomnost Boha v každém vztahu ženy a muže: „Jestliže tedy dva najdou v sobě zalíbení, není to proto, že by se tak rozhodli vlastní vůlí.  Jakási síla je svede dohromady. Ta, bez níž se v této hmotné dimenzi nepohne ani atom! Tím je také řečeno, že tato síla (Bůh) jednoho druhému dává! Tedy svěřuje!“ Tato slova nás vedou k přijmutí vlastní zodpovědnosti za kvality vzájemných vztahů a uvědomění si duchovní podstaty svého bližního.

KOUKNI SE  Sheri Winston: Anatomie vzrušení ženy

„Předpokladem pravé erotické lásky je spojení srdcí, tedy 4. čakrami“, které se „projevuje jako pocit ztráty osamělosti, možnosti porady v čemkoliv, obnovení pocitu tulení se k matce“. Taková je zamilovanost, taková je láska srdcem.

„Pouze stále hlouběji se duševně poznávající dvojice může vstoupit do hloubek astrálních a duchovních vibrací“, a proto radou k této cestě duchovního vývoje je bytí ve vztahu monogamním. Celibát je považován za náhradní řešení „pro použití pohlavní síly, jestliže není možné řešení hlavní, tj. dokonalá láska“. „Nemůže-li muž duševní úrovně prožít duchovní lásku k pozemské ženě, může ji získat skrze čistý ženský princip Matky boží.“ Žena tuto lásku může získat skrze čistý mužský princip Ježíše Krista.

„Cesta k pravé lásce vede přes duchovní rozvoj“ a „jedině přes dokonalou lásku vede cesta k poznání dokonalosti“.

Ilona Kafková

 

STAŇEK, Josef – BRZOBOHATÁ, Jana. Láska muže a ženy z pohledu duševních a duchovních sil. 3. rozš. a upr. vyd. Brno: Agape Brno 2004. 125 s. ISBN 80-239-2573-3.

Předchozí článek12 filmových lahůdek pro rok 2013
Následující článekKNIHA: Heike Gadeová: Rozhovory s duší

Komentuj

Vlož komentář
Vaše jméno

3 × 4 =