10 rad, jak si udržet partnerský vztah

10 rad, jak si udržet partnerský vztah je určeno pro ty z vás, kdo partnerský vztah považujete za stěžejní pro váš život, chcete, aby se váš vztah zachoval nebo ještě lépe- vyvíjel, a nehledáte jen cesty, jak vztah zničit a ze vztahu odejít (utéct).

 

1. Jste dospělí

Ano, lehce se řekne, hůře činí. Ve vztazích existují z transakční analýzy známé nesouměrné vazby, kdy se jeden z partnerů staví do role dítěte a druhý do role rodiče, nebo je jeden v roli dospělého a druhý v roli dítěte nebo rodiče. Takové vztahy jsou založeny na vzorcích, které si neseme z období našeho dětství, kdy naše vědomí existovalo teprve v zárodku a kdy jsme byli silně ovlivňováni svými rodiči. Jak takový vzorec nedospělého chování vypadá? Buď setrváváme ve svých dětských přáních a nezodpovědných postojích, nebo se stavíme do rodičovské, často vychovávající a přikazující role. Obojí může být po několika letech důvodem k rozpadu vztahu. Lehce se přihodí, že jeden z partnerů během vztahu dospěje a hra na rodiče a dítě mu přestane vyhovovat. U některých jedinců mohou být tyto nesouměrné vazby natolik silné, že si vyhledávají partnery právě pro svou domnělou kompatibilitu s nevyvinutým protějškem a celý život hledají partnera, který je bude utvrzovat v jejich zdánlivě bezproblémové nevyzrálosti.

Pokud máte dostatek sebereflexe, můžete se svými dětskými vzorci chování obstojně pracovat. Pozorujte své emotivní reakce a pojmenovávejte si je. Zkuste si uvědomit, že to nejste vy, kdo právě v afektu jedná, že jste obtěžkáni závažím, které nemusíte nosit- jste totiž plně zodpovědní a svobodní dospělí lidé. Jestliže se cítíte sami nevyzrálí, nepouštějte se raději do vážného vztahu, před následky stejně neutečete.

 

2. Udržujete si sexuální touhu

10 rad, jak si udržet partnerský vztah- udržujete sexuální touhuNevěřte sexuologickými poučkám typu pana Plzáka, že vztah se po mnoha letech stává v podstatě soucitným sourozeneckým vztahem, v kterém není prostor pro vzájemnou sexuální touhu. Opravdu existují páry, které si dokážou udržet vzájemnou sexuální přitažlivost i po několika desetiletích vztahu.

Prvním předpokladem je vzájemná sexuální přitažlivost většinou na začátku vašeho vztahu. Vztahu postavenému od počátku výhradně na rozumu může po několika letech dojít dech- a v tu chvíli neexistuje vodítko, kterého byste se v sexuální oblasti zachytili.

Sexuální chtíč je démon. Nedá si pokoj, než bude realizovaný třeba někde jinde, s někým jiným, pokud to ve vašem partnerském sexuálním životě skřípe.

Jak si udržet sexuální touho k partnerovi? Představte si hořící oheň, jenž mají udržovat obě strany. Ve chvíli, kdy oheň zhasne, bude třeba již značné úsilí, aby jiskry opět vzplály. Základem je pravidelný a častý pohlavní styk. Není složité pochopit, že libido se udržuje lépe, pokud se má možnost projevovat. Abyste předešli otravnému sexuálnímu stereotypu, hledejte nové způsoby a cesty, jak partnera uspokojit. Zkoušejte nové polohy, nová místa, kde se milujete. Zkoušejte experimentovat, objevovat, co je vám příjemné, zapojte fantazii, pomůcky i filmy. Pečujte o své tělo, cvičte a hýbejte se. Nepodceňujte fyzickou přitažlivost, není nic špatného se chtít partnerovi i po letech líbit a nekynout mu před očima. Prohlubujte vzájemnou rozkoš, kterou jste již poznali. Už víte, co partnera vzrušuje, dokážete mu proto poskytnout daleko více, než by získal z náhodného sexu s cizí osobou. Získali jste k sobě důvěru, otevřeli tajná místa své rozkoše, nestydíte se požádat o to, co vám dělá dobře. A to vám nikdo na potkání nevynahradí.

KOUKNI SE  Opustil vás a našel si mladší milenku? Konečně!

 

 3. Vedete dialog

Po několika letech v partnerském vztahu můžete dojít k mylnému dojmu, že druhého znáte lépe než sami sebe a přestanete partnerovi naprosto naslouchat. Vypadá to potom tak, že si každý vede tu svou a druhého odmítá poslouchat, protože se domnívá, že přesně ví, co by ten druhý měl a neměl dělat. Nevyřešené hádky mezi partnery mohou vést k uzavření se před partnerem, k vyhýbání se řešení každodenních problémů, k ignoraci partnera.

Odmítání sdílet své pocity a myšlenky se potom projevuje jako vedení nepřetržitého monologu. Stavění paralelních světů a hradů v nich přispívá k rostoucímu pocitu odcizení. Nestyďte se za partnerem přijít a mluvit s ním, přesto že vám někdy ublížil. Mnohem více než umění hovořit nám chybí schopnost naslouchat někomu jinému, než jsem já sám.

 

4. Našli jste společný zájem

Společné soužití spěje pomalu a nevyhnutelně ke stereotypu v chování i v činnostech. Ve vztahu, kdy se vaše pracovní a volnočasové zájmy zcela míjejí, bude pro vás po čase těžké nalézt společné téma, v kterém se dokážete oba „najít“.

Najít se potřebujete především v situacích, kdy se dostáváte do magnetického minového pole vzájemných křivd, které se ve vás nastřádaly v minulosti. Místo omílání nekonečných konfliktů mohou trajektorie vašich planet spočinout na klidném místě.

Společný zájem je velmi obecný pojem. Jde o nalezení společné řeči na území, kde roste vaše společná květina. Máte společný způsob myšlení, smysl pro humor. Pracovní záliby, oblíbené sportovní aktivity. Oba rádi tancujete, počítáte, plánujete. Je toho tolik, v čem se se můžete protnout a sejít. Velmi praktický je společný zájem, který nevyžaduje mimořádné pomůcky a situace- společným zájmem může být samotné povídání si.

 

5. Rozvíjíte se

10 rad, jak si udržet partnerský vztah- rozvíjejte sePovažujete-li se za hotové a nikam nesměřující osobnosti- nebo chcete-li za dokonalé bytosti, je nasnadě, že váš vztah se dříve nebo později ocitne v troskách. Jen vzájemná dynamika ve vztahu může být hybatelem, který vás společně přenese přes všechny zákruty a překážky ve vztahu. Vztah, který se nevyvíjí- přešlapuje na místě, je mrtvý vztah.

KOUKNI SE  Deset důvodů proč ho opustit

Cestujte spolu. Poznávejte odlišné kultury, poznávejte sebe navzájem na cestě neznámým krajem. Inspirujte se při četbě zajímavých knížek, které vás motivují se vyvíjet. Nezapomínejte na své tělo i duši, jenž potřebují vaši péči. Vzdělávejte se v oblasti, která vás naplňuje, jděte vstříc kurzům a aktivitám, které vás mohou změnit. Váš partner se nezmění, jen proto, že si to přejete, nemůžete to od něj ani očekávat. Pokud vás má rád, bude vás ale určitě následovat, když se změníte vy sami. Rozvíjejte své schopnosti a všímavost k okolnímu světu, budete překvapení, jaký vliv to bude mít na váš partnerský život.

 

6. Dodržujete dohody

Někdy je těžké se domluvit. Máme na svět odlišné pohledy, na začátku jsme netušili, jak odlišné. Jako dvě planety na protilehlých stranách vesmíru, kdy slunce v jednu chvíli na jednoho vrhá stín a druhému svítí do očí. Pro odvrácené okamžiky by měly existovat vzájemné dohody, nehodláte-li se ničit. Začněte jednou dohodou, že se vyvarujete například výhrůžkám. Nebo výčitkám směřujícím k vzdálené minulosti.

Pokud dohody začnete oba dodržovat, získáte sílu a postupně obnovíte nalomenou důvěru. Uzavřené dohody fungují jako kůly podél cesty ve sněhové bouři. Jako záchytné mantinely, které vás ještě mohou udržet na cestě jedním směrem.

 

7. Nevyžíváte se v slabostech druhého

Už víte, kde ten druhý má slabé místo. Málokdo slabé místo nemá a budovaná důvěra naše slabá místa odkrývá. Není nic bolestivějšího, než když vám ten nejdražší vaše slabosti v hádkách předhazuje, když vašich slabostí zneužívá. Příznakem korodujícího vztahu je právě to, že se dokážete zaměřit již jen na slabé stránky svého partnera. Neponižujte v ten okamžik jen jeho, ale sami sebe, že v takovém vztahu zůstáváte.

A přitom existuje tak jednoduché řešení- zaměřte se na to krásné a inspirující, co vás kdy na partnerovi zaujalo. Otevřete se opět radosti, kterou vám určitými projevy partner působil. Nechte se opět unést pohledem na bytost, která vás tak okouzlila.

 

 8. Nejste na sobě závislí

10 rad, jak si udržet partnerský vztah- nejste na sobě závislíNežijeme ve středověku, o sňatcích už nerozhoduje jmění muže a jeho postavení. Ekonomická nezávislost žen na mužích přinesla možnost vybírat si protějšek svobodně jen na základě vzájemných sympatií. Velmi zřídka se musíte v našich evropských podmínkách dostat do situace, kdy jste donuceni zůstat a žít s někým, koho nemáte rádi, jen proto, že vás finančně zajišťuje. To ovšem neznamená, že neexistují ženy i muži, kteří by nejednali v partnerských vztazích zištně a nedávali přednost pohodlí a materiálnímu bohatství před láskou. Takovým lidem není co závidět. Přichází o

KOUKNI SE  6 ujetých návodů, jak přestat masturbovat

Závislost si budujeme i na psychické úrovni. Můžeme si lásku se závislostí dokonce zaměnit. Děje se tak, když si druhého bereme jako rukojmího vlastních přání a žádostí. Partner se stává prostředkem k dosažení vlastní slasti. Strach z osamělosti a samostatnosti bývá důvodem k nezdravé příchylnosti k blízké osobě, bez které si poté nedokážeme některé aspekty života vůbec představit.

Čas od času je oboustranně prospěšné si od sebe odpočinout, na okamžik se odpoutat, provětrat si hlavu, abychom se ve vztahu neztratili. Vzdálenost a odstup nám pomohou vidět zřetelněji obrysy našeho vztahu.

 

 9. Nemyslíte jen na svůj prospěch

Řeknu vám to takhle. Ne vždy se vám ve vztahu vrátí vaše dobré úmysly a skutky. Zažijete nevděk, opomíjení. Věřím, že nespravedlnosti jsou vykoupeny i láskou a porozuměním. Láska ovšem nefunguje jako jednorázový obchod. Nedostanete vždy zaplaceno hned, někdy dostanete méně, než si myslíte, že si zasloužíte, a někdy nedostanete vůbec nic.

Dnes žije mnoho mladých párů odděleně, každý ve svém bytě, s vlastním soukromím. Lidé se obávají, že přijdou o svou svobodu, přitom si svobodu představují jako nezodpovědnou a sebestřednou jízdu po dálnici života. Říkám, proč ne, když vás taková představa naplňuje.

Partnerskému vztahu je třeba něco obětovat. Někdy to může bolet, ubližujeme těm, které nejvíce milujeme. Asi nebudete moct dělat vše, na co si zrovna vzpomenete. Budete muset brát ohledy na toho druhého. Budete dělat věci, které byste sami nedělali, budete je dělat jen pro něj.

Budete-li jej ale milovat, budete to dělat rádi, a nebudete u toho trpět tolik, jako trpí ti, kteří žijí sami a mluví o tom, jak se nenechají nikým omezovat. Nevěřte jim, mají strach, že přijdou o něco, co jim nikdo na světě stejně vzít nemůže.

 

 10. Berete život s humorem

Ačkoliv dodržujete všechna uvedená pravidla, dokonce obětujete vztahu mnohem víc, nemáte moc ovlivnit vše, co se ve vašem životě děje. Vesmír bývá k našemu osobnímu a citovému životu někdy apatický, někdy vysloveně krutý.

Humor je způsob, jak se vyrovnat s nepřízní osudu. Dělejte v životě vše, jak nejlépe umíte, ale neberte jej smrtelně vážně, stejně z něj nevyváznete živí.

 

Kubin

1 komentář

  1. Mohli by stě mi prosím pomoct já jsem se s přítelkyní teď požádal a už ten vztah moc dobře nefunguje a máme ještě k tomu 2 děti A já jsem byl hloupi jak se nám narodil málej tak jsem se moc nevěnoval moc rodině nepomáhál jsem jim jak v domácnosti tak ohledně práci. No a teď moje přítelkyně semnou ani nemůže mít sexuální život a ani mě nemiluje ale máme ráda jak Teda mám fungovat prosím abych vše napravil ale teď se hodně snažím chodím stále do práce a taky ji pomáhám jak s dětmi tak i v domácnosti poraďte mi co mám v životě zlepšit a jak ji můžu udělat šťastnou děkuji Jan kokta

Komentuj

Vlož komentář
Vaše jméno

sixteen − three =